ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวัตรคอมมิตี้

SHINAWATRA COMMITEE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535036592
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2535 พ.ศ. (31 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/6/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 94 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า