ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ค้าผ้า

GRAND FABRIC LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535035898
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2535 พ.ศ. (32 ปี ที่แล้ว)
17/6/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั้น 2 ห้อง 203 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า