ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะริด ซัพพลาย

MARID SUPPLY LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะริด ซัพพลาย (ID: 0103535022851) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/3/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2508/1019 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103535022851
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/3/2535 พ.ศ.
(32 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง