ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเท็ค

TO TEC LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเท็ค (ID: 0103535021633) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 310/365 หมู่ที่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103535021633
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2535 พ.ศ.
(32 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง