ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอช.อุตสาหกรรมแป้งมัน

AH. INDUSTRY FLOUR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535017504
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2535 พ.ศ. (32 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 227 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค