ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอช.เอช.

K.H.H. LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอช.เอช. (ID: 0103534035380) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/12/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 108 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103534035380
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/12/2534 พ.ศ.
(32 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/12/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง