ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาหนันคอนสตรั๊คชั่น

PRANAN CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534011618
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2534 พ.ศ. (33 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/4/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 533/2 ตรอกบางอุทิศ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์