ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ดดิ้ง แซนด์ ธุรกิจ

WORLDING SAND BUSINESS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534011359
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2534 พ.ศ. (33 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/4/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 211/31 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์