ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนดี้ ธุรกิจ

SANDY BUSINESS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534010557
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2534 พ.ศ. (33 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
9/4/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 83 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์