ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพรการโยธา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534006398
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2534 พ.ศ. (33 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/3/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 48 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์