ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสุบิน

PATARA SUBIN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534001981
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
21/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 53/12 หมู่ที่ 13 ซอยสวนหลวง ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง* เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์