ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฬบุษ ก่อสร้าง

JULABOOS CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534001809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46/211 หมู่ที่ 9 แขวงบางมด* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์