ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกนครคอนสตรัคชั่น

AKNAKORN CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534001566
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
17/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 159/1 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์