ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เกรียงไกร

LEE KRIANGKRAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534000896
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46/211 หมู่ที่ 9 แขวงบางมด* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์