ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผักซัง อิม เอ็กซ์ปอร์ต

PUG SUNG IM-PORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534000497
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 720 หมู่ที่ 11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น