ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไชยทวีวัฒนา

BOONCHAI TAWEE WATTANA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533035581
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2533 พ.ศ. (33 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/12/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/17 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์