ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นณรงค์

CHUEN - NARONG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533035548
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2533 พ.ศ. (33 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
17/12/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 73/4 ตรอกวัดจันทร์นอก ถนนเลียบแม่น้ำ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น