ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซาวด์

M.SOUND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533030635
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/4 ซอยสมประสงค์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน