ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แลนด์ เอนจิเนียริ่ง

ICE LAND ENINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533030597
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 151/14 ซอยเทอดไทย 51 ถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน