ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. เกษตรพันธ์

K. T. KASETPAN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533029564
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 427/21 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น