ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัย มาร์เก๊ตติ้งส์

SAHACHAI MARKETING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533028096
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/75 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น