ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.บี.สโคพ

J. C. B. SCOPE LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.บี.สโคพ (ID: 0103533025046) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 94 ซอยพัฒนาการ 46 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103533025046
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2533 พ.ศ.
(33 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง