ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็มคอนซัลแตนส์ กรุ๊ป

F M CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533024660
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11/24 หมู่ 9 ถนนคลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น