ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.เอฟ. เอ็นเตอร์ไพรส์

S.C.F. ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533014168
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/5/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ คืนสู่ทะเบียน
ที่ตั้ง 457 ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น