ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหกิจ การเกษตร (ไทยแลนด์)

S.SAHAKIJ AGRICULTURAL (TAHILAND) LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533010944
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89/88 หมู่ 34 ตรอกหมู่บ้านเขตขยายใหม่ ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น