ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.มอเตอร์ส 1989

T.V.K. MOTORS 1989 LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เค.มอเตอร์ส 1989 (ID: 0103532031760) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/11/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 557 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532031760
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/11/2532 พ.ศ.
(34 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/11/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง