ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.อาร์.แอล.สแตนดาร์ด

J.R.L. STANDARD LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.อาร์.แอล.สแตนดาร์ด (ID: 0103532031662) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/11/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3871 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532031662
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/11/2532 พ.ศ.
(34 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/11/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง