ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ร่มธรรม

TAIROMTHAM LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ร่มธรรม (ID: 0103532030640) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/11/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 200/33 หมู่ที่ 2 ซอยบางมดแลนด์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด* เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532030640
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/11/2532 พ.ศ.
(34 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/11/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง