ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยาการเกษตร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยาการเกษตร (ID: 0103532019018) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/7/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 313-315 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532019018
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/7/2532 พ.ศ.
(35 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
11/7/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง