ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงอยู่ยืน การเกษตรและอุตสาหกรรม

KONGYUYUEN AGRICULTURE AND INDUSTRY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532017287
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2532 พ.ศ. (34 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/6/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63/921 หมู่ที่ 7 สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น