ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากาโปนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

NAGAPONA IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากาโปนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (ID: 0103532014822) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/5/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9/409 ศูนย์การค้ารามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532014822
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/5/2532 พ.ศ.
(35 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/5/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง