ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรซ์ มิลล์ เทรดดิ้ง

RICE MILL TRADING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรซ์ มิลล์ เทรดดิ้ง (ID: 0103531037101) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/12/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 314/8 สุขุมวิท 22 (ซอยสายนำ้ทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103531037101
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/12/2531 พ.ศ.
(35 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/12/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง