ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสุขค้าข้าว

SAN SOOK KAKAO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสุขค้าข้าว (ID: 0103531036288) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/12/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77/166 ซอยหมู่บ้านอินทรารักษ์ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103531036288
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/12/2531 พ.ศ.
(35 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
13/12/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง