ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ อาร์ แอนด์ เอ็น บิซีเนส

J.R. & N. BUSINESS LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ อาร์ แอนด์ เอ็น บิซีเนส (ID: 0103531035176) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/11/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 122/132 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103531035176
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/11/2531 พ.ศ.
(35 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/11/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง