ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองไลน์

TONGLINE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530033382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2530 พ.ศ. (36 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/12/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2/21 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ซอย 1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย