ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชัย วิศวกรรม

SUCHAI ENGINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530033013
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/12/2530 พ.ศ. (36 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/12/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/246 หมู่ที่ 5 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย