ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เกียรติชัย

C. KIATCHAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530018952
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2530 พ.ศ. (36 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/7/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 508/7 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง