ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ ซัพพลาย

BELT AND BEARINGS SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530007861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2530 พ.ศ. (37 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/3/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ