ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งเสริมฮาร์ดแวร์

BOON SONG SERM HARDWARE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529023930
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2529 พ.ศ. (37 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/9/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2651,2653,2655,2657 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ