ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญวัสดุ

THAI MATERIAL CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529018952
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/8/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 1200 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ