ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

T.& W. ENGINEERING LTD, PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง (ID: 0103529009741) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/4/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 31/34 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกโดยไม่มีร้าน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103529009741
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/4/2529 พ.ศ.
(38 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
21/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง