ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.เบ็สท์ เทรดดิ้ง

M.E. BESS TRADING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.เบ็สท์ เทรดดิ้ง (ID: 0103529008418) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/4/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/19 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103529008418
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/4/2529 พ.ศ.
(38 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง