ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอำไพรเอ็กซ์ปอร์ต

THAI AMPAI EXPORT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอำไพรเอ็กซ์ปอร์ต (ID: 0103529007021) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/3/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59/173 หมู่ที่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103529007021
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/3/2529 พ.ศ.
(38 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง