ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมฟอร์ท ลิฟวิ่งเซลส์

COMFORT LIVING SALES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529005354
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 108 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า