ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองวงษ์เทรดดิ้ง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองวงษ์เทรดดิ้ง (ID: 0103529003556) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/2/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 693 ถนนดินแดง แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกโดยไม่มีร้าน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103529003556
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/2/2529 พ.ศ.
(38 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง