ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจเพอร์เยมส์

JAIPUR GEMS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจเพอร์เยมส์ (ID: 0103529003441) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/2/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 605 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเสื้อผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103529003441
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/2/2529 พ.ศ.
(38 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง