ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนนินซูล่า ไทยซิลค์

PENINSULA THAI SILK LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529001600
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 153 ห้องที่ 110ชั้นที่ 1 อาคารเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า