ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายไทยเอ็กซปอร์ต

THAI COTTON EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529001359
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
20/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4171 ซอยจัดสรรสุนทรเปรมฤทัย 20 ถนนสุขุมวิท แขวงหนองบอน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า