ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟชั่นเท็กซ์ไทล์

FASHION TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529000948
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13/7-8 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า