ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันโตนิโอ

UNTONIO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529000824
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
10/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า